IEEE IRAN SECTION


[email protected]

کارگاه مقاله نویسی

کارگاه مقاله نویسی
پنجشنبه 1396/12/17
دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

توجه:

این کارگاه به صورت رایگان برگزار می شود. برای شرکت در کارگاه ثبت نام الزامی است.

مبلغ پرداخت شده در زمان ثبت نام، به افرادی که که در کارگاه حاضر شوند بازگردانده می شود. 

لطفا نام و نام خانوادگی خود را به طور کامل و به زبان فارسی بنویسید.

۳۰ دقیقه پیش از آغاز برنامه جهت انجام پذیرش در محل کارگاه حاضر باشید.

خرید بلیت

برای ثبت نام در رویداد ابتدا بلیت های مورد نظر خودتون رو انتخاب فرمایید.

تکمیل ظرفیت
10,000 تومان
پنجشنبه 1396/12/17

شرکت در کارگاه مقاله نویسی