انجمن حمایت


09300569665

دوره جامع خودشناسی(دکتر تبعه امامی)

دوره جامع خودشناسی(دکتر تبعه امامی)
سه شنبه 1396/04/13
اصفهان: مرکز مشاوره تماشا

ثبت نام ترم ماهانه اول

 

خرید بلیت

برای ثبت نام در رویداد ابتدا بلیت های مورد نظر خودتون رو انتخاب فرمایید.

60,000 تومان
سه شنبه 1396/04/13

اولین جلسه کارگاه، 13تیرماه